Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-04.dimu.org/image/013AksaLHNc6?dimension=1200x1200"/>

​Vår visjon

Tett på menneskene og livet langs kysten og på havet

Vår misjon

Ved å inspirere til refleksjon om fortiden, skal vi gjøre samtiden mer forståelig og bygge et felles verdigrunnlag for framtiden. Vi samler inn, bevarer, forsker på, formidler og stiller ut historier fra menneskers liv langs kysten og på havet. Vi skal være et synlig og relevant museum som utvikler ny kunnskap innen våre felt og formidler denne på en engasjerende og aktuell måte til alle våre målgrupper. Gjennom  samarbeid og fornying skal vi styrke arbeidet med formidling, forskning og samlingsforvaltning.

Livet ved havet er et grunntema for Museum Vest. For vår region er fagområdene viktige temaer, men vår regionale historie er også en
del av en større sammenheng.

Vår faglige profil sammenfattes under følgende fagområder:
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2