Hopp til hovedinnhold

Verftshistorie: forskningsstatus og musealisering

22-23. mars 2022 skal Museum Vest arrangere workshop i forbindelse med planlagt forskningsprosjekt om verft.

  • Sort-hvitt foto av Solheimsviken med Bergens Mekaniske Verksteder
    Solheimsviken med Bergens Mekaniske Verksteder. Norsk Folkemuseum

Om workshopen

Museum Vest, i samarbeid med Sjøfartsnettverket og nettverk for fiskerihistorie og kystkultur, ønsker å få i gang et forskningsprosjekt om verft. Prosjektet har foreløpig bred tilnærming (skipsbygging/teknisk, arbeidslivshistorie, kompetanseoverføring, industrihistorie, fagforeninger, økonomiske, kulturminner, lokalhistorie, byutvikling, nasjonale/ internasjonale perspektiver, samlingsforvaltning, m.m.). I forbindelse med å konkretisere prosjektet nærmere, inviterer vi til en workshop i Bergen for alle interesserte der hovedmålet er:

  • Forskningsstatus og hvordan verft har blitt behandlet i litteraturen nasjonalt og internasjonalt. Hvilke nye tema og perspektiver bør det forskes mer på i tiden framover?
  • Hvordan verft er ivaretatt på museer både med henblikk på forskning, forvaltning/ samlinger og formidling.​​​​​​​
  • Diskusjon/ideer/ innspill til videre konkretisering av prosjektet.

PROGRAM WORKSHOP

Verftshistorie: forskningsstatus og musealisering

22-23. mars 2022

Sted: Bergens Sjøfartsmuseum

Tirsdag 22. mars

Kl. 11:30-12:30: Lunsj​

Kl. 12:30-12:50: Årstein Svihus (fagleder forsking, Museum Vest) og Per Kristian Sebak (avd. direktør for Bergens Sjøfartsmuseum i Museum Vest: Velkommen og litt om verftsbyen Bergen.

Kl. 12:50-13:20: Thorbjørn Thaarup, inspektør ved M/S Museet for Søfart: Museet i hullet – dokken, værftshistorien og byens sjæl

Kl. 13:20-13:50: Ann Kristin Ramstrøm, avd. leiar Tekstilindustrimuseet/ Fagleg leiar og nestleiar MUHO: Industri- og verftshistorie, tematikk som muliggjør fellesprosjekt på tvers av museer og institusjoner?

Kl. 13:50-14:00: Pause

Kl. 14:00-14:30: Håvard Gjerde, fartøyvernkonsulent, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger og Voss Museum: Overgangsfaser mellom håndverksnæring og industri; innspill til videre forskning.

Kl. 14:30-15:00: Svein Vik Såghus, fartøyvernkonsulent, Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter: Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter, et kommende verftsmuseum?

Kl. 15:00-15:20: Kaffemat

Kl. 15:20-15.50: Simen Omang, daglig leder, Bratteklev skipsverft: Bratteklev skipsverft som kulturminne og materialet vi forvalter.

Kl. 15:50-16:20: Espen Wæhle, tidligere kurator ved Norsk Maritimt Museum: Fra bricolage på flodbredden til ordentlige verft. Nordiske koloniagenter og møtet med afrikanske verftsarbeidere i Kongostaten (1879-1908)

Kl. 19:00: Middag (Bergen sentrum, sted TBA)

Onsdag 23. mars

Kl. 09:00-09:30: Thomas Olesen, prosjektleder Maritime Research Alliance og postdoc og adjunkt ved på Copenhagen Business School: Studier af værftsindustrien – en kritisk vurdering

Kl. 09:30-10:00: Trond Holmen Erlien, førsteamanuensis, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen: «Stord verft» som objekt for historisk forskning. Sentrale tema og innfallsvinkler

Kl. 10:00-10:15: Kaffepause

Kl. 10:15-10:45: Eirik Holmen, Stipendiat, Høgskulen i Volda: Kollaborasjon, motstand og økonomisk vekst. Norsk skipsverftsindustri 1940-1945.

Kl. 10:45-11:30: Gruppediskusjon

Kl. 11:30-12:00: Plenumsdiskusjon og veien videre

Kl. 12:00-13:00: Lunsj (Godt Brød Christie)

Tentativt program. Oppdatert program sendes alle påmeldte 15. mars 2022

Påmelding

Påmeldingsfristen er fredag 11. mars 2022. Gi beskjed i påmeldingen om du skal delta på begge lunsjene og middag 22. mars, samt evt. allergier. Send påmelding til: arstein.svihus@museumvest.no
Det er ingen deltakeravgift. Reise og overnatting må dekkes selv.

Adresse: Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15. Nærmeste busstopp: Møhlenpris. Gåavstand fra bybane/ flybuss.

Overnatting

Det er rikelig med hotellmuligheter i Bergen. Nærmeste hotell til museet er Park Hotel (Harald Hårfagresgate 35/ www.hotelpark.no) som ligger på Nygårdhøyden innen gåavstand fra museet. Pris pr. natt 1090,- for enkelt rom. Epost: booking@hotelpark.no

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 2