Hopp til hovedinnhold

Samlingene

Museum Vest har omfattende samlinger av gjenstander, foto, arkiv, bøker, audiovisuelt materiale og kulturhistoriske bygninger. Vi ønsker at så mye som mulig skal være tilgjengelige for publikum.

Gjenstander og foto publiseres løpende på Digitalt Museum. Der kan du også lese artikler basert på samlingene.

På sikt vil også våre historiske arkiv i større grad enn i dag bli tilgjengelig via Arkivportalen.

Spørsmål om samlingene

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om samlingene våre, enten direkte med det enkelte museum eller med fagsjef for forvaltning:

Lisa Amalie Elle

Lisa Amalie Elle

Fagleder forvaltning og avdelingsleder Fellesenheten

Ansattrepresentant i styret for Stiftelsen Museum Vest

Har du en gjenstand, foto eller annet du tror kan være av interesse for museene våre?

Vi vil i så fall gjerne høre fra deg. Slike henvendelser blir behandlet i en inntakskomité, og tilbudet vurderes opp mot våre innsamlingsområder og eksisterende innhold i samlingene.

Utlån fra samlingene

Museum Vest stiller seg generelt positivt til utlån fra samlingene så lenge de aktuelle objektene er tilgjengelige for utlån og låntager godkjenner vilkårene i museets utlånsavtale.

Det lånes ut til virksomheter som har forutsettinger til å etterleve museets krav til sikring, bevaring og bruk av materialet. Hvilke krav som stilles, avhenger av hvilke objekter henvendelsen gjelder. Formålet med og tidsperspektiv for lånet må oppgis ved henvender.

For foto, film og lydmateriale benyttes det digitale kopier.

Plan for samlingsforvaltning

Museum Vests arbeid med samlingene er forankret i plan for samlingsforvaltning 2022-2025.

Samlingsforvaltningsnyheter