Hopp til hovedinnhold

Historie

Stiftelsen Museum Vest ble etablert i 2005 som et resultat av den nasjonale musemsreformen. Reformen har hatt som målsetning å styrke museene gjennom å etablere større og mer robuste enheter. I utgangspunktet omfattet den nye stiftelsen følgende institusjoner: Norges Fiskerimuseum, Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Kystmuseet i Øygarden, Herdla Museum, Nordsjøfartmuseet og Fjell festning. Fra og med 2016 sluttet Bjørn West Museet seg også til konsolideringen og 1.mai 2019 ble også Bergens Sjøfartsmuseum ny avdeling i Museum Vest.

Styret for Museum Vest er sammensatt av representanter fra de ulike avdelingene (kommunene). Samtidig har avdelingene opprettholdt et eget eierstyrene, noe som er en konsekvens av at det er driftsansvaret som er overført Museum Vest, mens eiendomsretten til bygninger og samlinger fremdeles ligger hos de opprinnelige eierne (kommunen eller en eierstiftelse).

Museum Vest er et regionmuseum for kommunene Øygarden, Askøy, Masfjorden og Bergen kommune. Samtidig er Museum Vest et tematisk museum der den faglige profilen utgår fra avdelingenes hovedfelt.

Profilen utgjør tre hovedtemaer:
  • Sjøfarts- og fiskerihistorie, havbruk og handel inkludert hanseatenes historie
  • Krig- og okkupasjon, forsvarshistorie og menneskerettigheter
  • Kystkultur med fokus på energihistorie
På disse fagområdene har museet ambisjoner utover det regionale nivået. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at Museum Vest har påtatt seg et nasjonalt nettverksansvar for fagområdet fiskeri og kystkultur, etter forespørsel fra Kulturrådet.

Museum Vest er organisert etter en modell der driftsansvaret er knyttet til de enkelte avdelingene som også har sitt eget driftsbudsjett. Samtidig er en rekke funksjoner som personal, regnskap og markedsføring organisert som fellestjenester. De ansatte jobber mye på tvers av avdelingene, i ulike faggrupper, med ansvar for formidling, samlinger, markedsføring etc. Museum Vest har en felles direktør.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2