Hopp til hovedinnhold

Forskning

Vi legger vekt på museets rolle som kunnskapsinstitusjon. Forskning har derfor over tid vært et prioritert innsatsområde for Museum Vest. Vår forskning og våre forskningssamarbeid har alle vokst ut av våre tematiske ansvarsområder eller museale perspektiv.

Organisering og planmessig utvikling av forskningfeltet

I Museum Vest er forskerkompetansen godt representert i museets ledelse og ansvarsstruktur. Vi legger vekt på å utvikle et bredt forskerfellesskap både innen vår organisasjon og i samarbeid med andre museum og vitenskapelige institusjoner. Formålet med forskningen er å styrke og videreutvikle våre tematiske ansvarsområder. Vår samlede forskningskompetanse kan for en stor del knyttes til de temaene vi formidler på våre avdelinger, men også til vår rolle som museum og våre praksiser.
Våre siste års faglige og vitenskapelige publikasjoner har eksempelvis omhandlet fiskerihistorie, kysten som ferdselsåre, sjøfartsbyen Bergen, skeive sjøfolk og angrepsgrigen mot Norge i 1940. Videre er det levert bidrag om vår type institusjon, museet, forstått historisk eller med vekt på å undersøke våre praksiser. Historiefaget er særlig godt representert mellom Museum Vest sine forskere, men viktige og originale bidrag har også kommet fra disiplinene arkeologi, kulturvitenskap og pedagogikk.   

Museum Vest sine forskere arbeider med flerårige prosjekt knyttet til verftshistorie, seksualitetshistorie, motstandsarbeid under andre verdenskrigen og marinbiologi. Videre arbeides det med enkeltartikler eller større publikasjoner om en rekke temaer som både springer ut av Museum Vests tematikk og behovet for å videreutvikle våre faglige perspektiv.  Historiefaget er særlig godt representert mellom Museum Vest sine forskere, men viktige og originale bidrag har også kommet fra disiplinene arkeologi, kulturvitenskap og pedagogikk. Av områder som vi ser et særlig behov for å utvikle videre er temaet Bryggen og handelskulturen knyttet til hansaen og nordlandshandelen, men også forsking om eller på våre samlinger.  

Spørsmål om forskning

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om vår forskning:

Relevante dokument

Museum Vests satsning på forskning er forankret i plan for forskning 2022-2025.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2