Hopp til hovedinnhold

Nettverk, støttespillere og samarbeidspartnere

Kulturrådet: Faglige museumsnettverk

Museum Vest er aktiv i flere av Kulturrådets nasjonale nettverk. Museumsnettverkene skal bidra til at museene blir bedre egnet til å fylle rollene som samfunnsinstitusjoner med et kritisk blikk på egen rolle og virksomhet. Målet er at museene skal utvikle samarbeid og arbeidsdeling, sikre faglig sammenheng og god ressursutnyttelse samt utvikle kompetanse og ny kunnskap.

  Støttespillere

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
  Museum24:Portal - 2024.06.11
  Grunnstilsett-versjon: 2